Tjänster   

Vi tar uppdrag att ta fram 3D visualisering och 2D ritningar med Sketchup.


Idéer och miljöer kan presenteras som bilder, film, AR och VR.

Vi håller kurser, utvecklar plugins till Sketchup, är återförsäljare

Adress

ITS A WRAP AB
Kivra: 55660-72459
106 31 STOCKHOLM | SVERIGE

Följ oss

Facebook

Instagram

Twitter

SKP.jpg
SKP.jpg
0