top of page

   Tjänster   

Vi tar uppdrag att ta fram 3D visualisering och 2D ritningar med SketchUp

Idéer och miljöer kan presenteras som bilder, film, AR och VR.

Vi håller kurser, utvecklar plugins till Sketchup, är återförsäljare.

Ring för mer info vad vi har gjort och vad vi kan göra för er.

(Har stort kontaktnät som kan fixa det som vi inte fixar)

bottom of page